• Home
  • Łukaszenka otwarty na turystę z zachodu

Łukaszenka otwarty na turystę z zachodu

Podczas gdy nie możemy się doczekać wspierającego ekonomicznie lokalną gospodarkę Małego Ruchu Granicznego na granicy z Białorusią, Prezydent Łukaszenka w oczekiwaniu na zasobnego turystę z zachodu rozszerza ruch bezwizowy na cały pas Białorusi wzdłuż granicy. Za kilka tygodni cudzoziemcy będą mogli tam przemieszczać się bez wiz już po całym terytorium zachodnich obwodów pod warunkiem podróżowania w zorganizowanych grupach turystycznych, po trasach przewidujących zwiedzanie obszaru bezwizowego „Brześć – Grodno”.

Władze Białorusi od dawna miały problem z tym, że Mały Ruch Graniczny był korzystny tylko dla strony polskiej. Ponieważ obywatele Białorusi na masową skalę wywozili walutę jak też poprzez częste pobyty na zachodzie umacniali swoje relacje z obywatelami UE, Łukaszenka wciąż skutecznie utrudnia uruchomienie MRG. Nie mógł odmówić sobie jednak udostępnienia swojego kraju turystom z zachodu, dzięki czemu to oni zaczęli wydawać na Białorusi.

Ostatnie decyzje Łukaszenki, z resztą wbrew oczekiwaniom Rosji, to sygnał, że czasy kiedy współpraca w obszarze przygranicznym która opierała się wyłącznie na prostej wymianie handlowej dobiega końca. Aby odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców strefy przygranicznej i pozwolić im się rozwijać należy zawrzeć ściślejszą, opartą na partnerstwie kooperację, aby możliwie najskuteczniej wykorzystać możliwości, które są dla nas dostępne w obecnym czasie.

MRG jest niezwykle ważny dla województwa podlaskiego. Aby mógł jednak w pełni realizować swoje wspierające lokalną gospodarkę funkcje, decyzje które jego dotyczą powinny zapadać jak najdalej od stolic obu krajów.